Tuyển dụng

Tin tuyển dụng 01/8/2020

Dược Phẩm Hải Linh Thông báo tuyển dụng các vị trí sau: – Dược Sĩ nghiên cứu phát triển: 1 Dược sĩ – Dược Sĩ sản xuất: 5 Dược sĩ – Dược Sĩ giám sát sản xuất (IPC): 1 Dược sĩ * YÊU CẦU: Kiến thức: – Tốt nghiệp TC Dược trở lên. – Nhanh […]